Obhájené disertační práce (DKJ)

Disertační práce z oboru Didaktika konkrétního jazyka
obhájené od roku 2012

 

 

2012

 

Kostková Klára
Interkulturní komunikační kompetence. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence studentů učitelství anglického jazyka
školitel: doc. Píšová

2014

 

Bahenská Adéla
Překlad ve výuce odborné angličtiny pro nefilology
školitel: prof. Králová

Dvořák Petr
Sociální dovednosti učitelů angličtiny v edukačních interakcích na středních školách
školitel: doc. Gillernová

Fejfarová Pavla
Dramatická výchova ve výuce anglického jazyka
školitel: doc. Kasíková

Kučírková Lenka
Výuka odbornému anglickému jazyku se zřetelem na využití e-learningu
školitel: doc. Mothejzíková

Machová Pavla
Metodika výuky angličtiny u studentů se sluchovým postižením
školitel: prof. Mánek

Prošková Alena
Francouzský jazyk v českém výukovém prostředí v letech 1847-1948
školitel: prof. Radimská

Vraštilová Olga
Využití dětské literatury při výuce angličtiny na základní škole
školitel: prof. Mánek

Ždímalová Hana
The Pre-listening Stage in L2 Listening Instruction to A2 – B1 Adult Learners
školitel: doc. Mothejzíková

2016

 

Bryndová Marcela
Učebnice španělského jazyka: hodnocení na pozadí SERR
školitel: prof. Králová

Koutská Iva
Specifické aspekty výuky cizích jazyků u seniorů / účastníků univerzity třetího věku
školitel: doc. Zajícová

Úvod > Studium > Doktorské studium > Didaktika konkrétního jazyka > Obhájené disertační práce (DKJ)