Cross-methodological approaches to syntax and semantics (XMASS) minilab

Výzkumná skupina Cross-methodological approaches to syntax and semantics (XMASS) se zabývá studiem syntaxe a sémantiky z různých teoretických hledisek (generativního i tzv. usage-based) a za použití různých metod (experiment, korpus, jazyková typologie, terénní výzkum). V současné době skupina řeší projekt From interrogatives to relatives, zabývající se morfosyntaxí a sémantikou tázacích a vztažných zájmen v různých typech relativních konstrukcí (korelativ, volných relativ či relativ závislých na substantivu).

Doba řešení projektu: červenec 2019 – červen 2022

Pro více informací viz https://www.radeksimik.eu/minilab.html.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Primus > Cross-methodological approaches to syntax and semantics (XMASS) minilab