Osvojování si kontrastní kvantity: input a percepční zpracování samohláskové délky v prvních měsících života

Projekt Primus řešitelky Kateřiny Chládkové (Primus/17/HUM/19) je realizován v letech 2018–2022 ve spolupráci FF UK s Lékařskou fakultou v Hradci Králové. Předmětem zkoumání je rané osvojování řečové roviny, zejména samohláskových kategorií v češtině. S cílem identifikovat a popsat samontý počátek jazykového vývoje jsou realizovány ERP experimenty na vnímání řeči u donošených a předčasně narozených novorozenců, behaviorální experimenty s několikaměsíčními kojenci, a analýza řeči, které jsou děti prenatálně a postnatálně vystaveny.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Primus > Osvojování si kontrastní kvantity: input a percepční zpracování samohláskové délky v prvních měsících života