Informace k pedagogickým praxím (UČSŠ)

Organizace pedagogických praxí probíhá tímto způsobem:

1. Student si vybere školu, na níž má v úmyslu praxi absolvovat (dle vlastního výběru). Preferovány jsou praxe na středních školách.

2. Student se dohodne s vedením školy, u kterého učitele bude praxi vykonávat, a s ním pak dohodne konkrétní termíny praxe. Minimální délka praxe je 2 hodiny náslechu + 18 hodin výuky (náslechových hodin může být po dohodě s příslušným vyučujícím více). Termíny praxe student oznámí dr. Šormové, garantce pedagogických praxí (katerina.sormova@ff.cuni.cz) v ÚČJTK, která dle svých časových možností u praktikujícího studenta provede hospitaci. Student rovněž předá tajemníkovi ÚČJTK (ivan.kafka@ff.cuni.cz) kontakt na učitele, u nějž je praxe vykonávána, aby s ním mohla být uzavřena dohoda o provedení práce.

3. Před začátkem praxe student předá učiteli tyto materiály:

  1. pokyny pro fakultního učitele
  2. záznam o souvislé předmětové praxi

4. Student vykoná praxi, přičemž si průběžně shromažďuje své přípravy a krátké reflexe jednotlivých hodin.

5. Student co nejdříve po vykonání praxe přinese dr. Šormové:

  1. záznam o souvislé předmětové praxi s hodnocením, které napíše a podepíše fakultní učitel,
  2. své přípravy a reflexe

6. Po rozpravě o průběhu praxe s dr. Šormovou bude studentovi zapsána atestace.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Informace k pedagogickým praxím > Informace k pedagogickým praxím (UČSŠ)