Informace k pedagogickým praxím (UČSŠ)

Organizace pedagogických praxí probíhá tímto způsobem:

1. Student si vybere školu, na níž má v úmyslu praxi absolvovat, a to buď dle vlastního výběru, nebo ze seznamu fakultních škol (tj. těch, které mají s FF uzavřenu smlouvu na vedení pedagogických praxí). Preferovány jsou praxe na středních školách.

Seznam fakultních škol:

Arcibiskupské gymnázium, Korunní 586, Praha 2, 120 00
Gymnázium Budějovická 680, Praha 4, 140 00
Gymnázium Čakovice, 25. března 100, Praha 9, 196 00
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55, Praha 4, 140 00
Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1, 118 00
Gymnázium Jaroslava Seiferta, Vysočanské náměstí 500, Praha 9, 190 00
SOU služeb, Novovysočanská 5, Praha 9, 190 00
Soukromá střední odborná škola, Hornoměcholupská 873, Praha 10, 100 00
VOŠ a SPŠ grafická Hellichova, Hellichova 22, Praha 1, 118 00

2. Student se dohodne s vedením školy, u kterého učitele bude praxi vykonávat, a s ním pak dohodne konkrétní termíny praxe. Minimální délka praxe je 2 hodiny náslechu + 18 hodin výuky (náslechových hodin může být po dohodě s příslušným vyučujícím více). Termíny praxe student oznámí dr. Šormové, garantce pedagogických praxí (katerina.sormova@ff.cuni.cz) v ÚČJTK, která dle svých časových možností u praktikujícího studenta provede hospitaci. Student rovněž předá tajemníkovi ÚČJTK (ivan.kafka@ff.cuni.cz) kontakt na učitele, u nějž je praxe vykonávána, aby s ním mohla být uzavřena dohoda o provedení práce.

3. Před začátkem praxe student předá učiteli tyto materiály:

  1. pokyny pro fakultního učitele
  2. záznam o souvislé předmětové praxi

4. Student vykoná praxi, přičemž si průběžně shromažďuje své přípravy a krátké reflexe jednotlivých hodin.

5. Student co nejdříve po vykonání praxe přinese dr. Šormové:

  1. záznam o souvislé předmětové praxi s hodnocením, které napíše a podepíše fakultní učitel,
  2. své přípravy a reflexe

6. Po rozpravě o průběhu praxe s dr. Šormovou bude studentovi zapsána atestace.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Informace k pedagogickým praxím > Informace k pedagogickým praxím (UČSŠ)