Tematické okruhy SZZK – ČJL

Tematické okruhy SZZK
Český jazyk a literatura

 

JEDNOOBOR 2012/2013–2015/2016

 

Státní zkouška je vedena v češtině.

1. Obecnělingvistické a metodologické otázky popisu češtiny

A) Student dostane jednu teoretickou otázku na základě předloženého seznamu literatury. Seznam literatury musí vycházet z absolvovaných povinných předmětů, avšak doporučujeme zařadit i okruhy vycházející ze studentových odborných zájmů. Otázka bude zadána předem, student nejpozději 14 dní před konáním SZZK zašle garantovi jazykové části SZZK seznam literatury.

B) Analýza současného českého textu (jazykový rozbor vybraných gramatických, lexikálních či pravopisných jevů, komentování vybraných textových a diskursních jevů, např. koheze a koherence, intertextových vztahů, argumentační výstavby, způsobů reprezentace skutečnosti v textu, textových konstrukcí aktérů apod.).

2. Čeština v diachronním pohledu

A) Student dostane během zkoušky jednu teoretickou otázku na základě seznamu literatury.

B) Analýza českého textu z některé fáze vývoje češtiny (od počátků do roku 1900) – komentování vybraných jazykových jevů směrem k současné češtině a zároveň, je-li to možné, až k praslovanštině včetně přihlédnutí k situaci ve staroslověnštině a v dialektech.

(Požadavky k literárněvědné části zkoušky jsou specifikovány na webu ÚČLK.)

 

DVOUOBOR 2012/2013–2015/2016

 

Státní zkouška je vedena v češtině.

1. Obecnělingvistické a metodologické otázky popisu češtiny

A) Student dostane jednu teoretickou otázku na základě předloženého seznamu literatury. Seznam literatury musí vycházet z absolvovaných povinných předmětů, avšak doporučujeme zařadit i okruhy vycházející ze studentových odborných zájmů. Otázka bude zadána předem, student nejpozději 14 dní před konáním SZZK zašle garantovi jazykové části SZZK seznam literatury.

B) Analýza současného českého textu (jazykový rozbor vybraných gramatických, lexikálních či pravopisných jevů, komentování vybraných textových a diskursních jevů, např. koheze a koherence, intertextových vztahů, argumentační výstavby, způsobů reprezentace skutečnosti v textu, textových konstrukcí aktérů apod.).

2. Čeština v diachronním pohledu

A) Student dostane během zkoušky jednu teoretickou otázku na základě seznamu literatury.

B) Analýza českého textu z některé fáze vývoje češtiny (od počátků do roku 1900) – komentování vybraných jazykových jevů směrem k současné češtině a zároveň, je-li to možné, až k praslovanštině včetně přihlédnutí k situaci ve staroslověnštině a v dialektech.

(Požadavky k literárněvědné části zkoušky jsou specifikovány na webu ÚČLK.)

 

JEDNOOBOR OD 2016/2017

 

Státní zkouška je vedena v češtině.

1. Teoretické a metodologické otázky popisu češtiny

Student dostane jednu teoretickou otázku na základě předloženého seznamu literatury. Seznam literatury musí vycházet z absolvovaných povinných předmětů, avšak doporučujeme zařadit i okruhy vycházející ze studentových odborných zájmů. Otázka bude zadána předem, student nejpozději 14 dní před konáním SZZK zašle garantovi jazykové části SZZK seznam literatury.

2. Současný český jazyk

Analýza současného českého textu (jazykový rozbor vybraných gramatických, lexikálních či pravopisných jevů, komentování vybraných textových a diskursních jevů, např. koheze a koherence, intertextových vztahů, argumentační výstavby, způsobů reprezentace skutečnosti v textu, textových konstrukcí aktérů apod.).

3. Vývoj českého jazyka

A) Student dostane během zkoušky jednu teoretickou otázku na základě seznamu literatury.

B) Analýza českého textu z některé fáze vývoje češtiny (od počátků do roku 1900) – komentování vybraných jazykových jevů směrem k současné češtině a zároveň, je-li to možné, až k praslovanštině včetně přihlédnutí k situaci ve staroslověnštině a v dialektech.

(Požadavky k literárněvědné části zkoušky jsou specifikovány na webu ÚČLK.)

 

DVOUOBOR OD 2016/2017

 

Státní zkouška je vedena v češtině.

1. Současný český jazyk v teoretických souvislostech

A) Student dostane jednu teoretickou otázku na základě předloženého seznamu literatury. Seznam literatury musí vycházet z absolvovaných povinných předmětů, avšak doporučujeme zařadit i okruhy vycházející ze studentových odborných zájmů. Otázka bude zadána předem, student nejpozději 14 dní před konáním SZZK zašle garantovi jazykové části SZZK seznam literatury.

B) Analýza současného českého textu (jazykový rozbor vybraných gramatických, lexikálních či pravopisných jevů, komentování vybraných textových a diskursních jevů, např. koheze a koherence, intertextových vztahů, argumentační výstavby, způsobů reprezentace skutečnosti v textu, textových konstrukcí aktérů apod.).

2. Vývoj českého jazyka

A) Student dostane během zkoušky jednu teoretickou otázku na základě seznamu literatury.

B) Analýza českého textu z některé fáze vývoje češtiny (od počátků do roku 1900) – komentování vybraných jazykových jevů směrem k současné češtině a zároveň, je-li to možné, až k praslovanštině včetně přihlédnutí k situaci v dialektech.

(Požadavky k literárněvědné části zkoušky jsou specifikovány na webu ÚČLK.)

 

Příkladové texty k analýze současného českého textu

 

Text 1

Vrchol máme za sebou: na tiskovce SPD vypitý, rozklepaný Aleš Brichta, který se pohybuje jako Miloš Zeman při své pověstné chřipce a vypadá jako Jana „Uriel“ Kratochvílová, vypráví o tom, jak před fotbalovým zápasem Plzně měl zpívat hymnu, ale nedokázal se s pořadateli dohodnout na slovech (při takhle děsně moc vypráskané historce se není co divit, že přítomný Tomio Okamura znejistí a vypadá vyděšeně), načež teda se začne mizerně hromadně zpívat… a na této seanci PROTIIMIGRANTSKÉ strany Česká televize zabírá v detailu dva Japonce pějící „země česká, domov můj“.

To režíruje John Cleese, určitě.

Zdroj: Facebook

 

Text 2 (zkráceno)

 František Gellner

V pařížské ulici ve světle hořáku
poblíže nábřeží Seiny
viděl jsem v šedivém podzimním soumraku
bloudit dvě hubené ženy.

Na srdce tíživý stesk mi pad,
jak bych čet románu stránku.
Proto jsem pouť svou skončil rád
u párkařova stánku.

Stál jsem tam prokřehlý minuty, hodiny,
jak dlouho, sám nevím ani.
Párky se vařily, párkař čet noviny
a na mě lezlo už spaní.

Josef Hiršal: Párkař

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Tematické okruhy SZZK > Tematické okruhy SZZK – ČJL