Kateřina Chládková

Kateřina Chládková, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 26

E-mail: katerina.chladkova@ff.cuni.cz

Pro aktuální informace o výzkumu a výstupech navštivte www.speakinlab.cz
(badatelský web Speech Perception, Acquisition, and Kinetics Lab)

Telefon: +420 221 619 217

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests

Zabývá se osvojováním jazyka, řečovou percepcí a produkcí. Vede výzkumnou skupinu SPEAKIN lab, která zkoumá vývoj mateřského jazyka od prenatálního období, jazykové učení a adaptaci v dětství a dospělosti u typických i atypických populací, a sociální aspekty řečové komunikace.

Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2009–2014: Universiteit van Amsterdam (titul Ph.D.)
 • 2008–2009: Universiteit van Amsterdam, obor General Linguistics (titul M.A.)
 • 2003–2008: Univerzita Palackého v Olomouci, obor Anglická a nizozemská filologie (titul Bc.)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2020: odborná asistentka ÚČJTK FF UK
 • od 2018: vědecká pracovnice PsÚ AV ČR, v.v.i.
 • 2018–2020: vědecká pracovnice FÚ FF UK
 • od 2017: hostující badatelka, Max-Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Lipsko
 • 2016–2018: post-doc, Faculty of Life Sciences, Universität Leipzig
 • od 2014: hostující badatelka, Amsterdam Center for Language and Communication, Uni. v. Amsterdam
 • 2013–2014: post-doc, ACLC, Universiteit van Amsterdam
 • 2008–2009: pomocná vědecká síla, Utrecht Institute of Linguistics, Universiteit Utrecht
 • 2008–2009: pomocná vědecká síla, FF UP v Olomouci

Granty

 • 2021–2023 “Rozpoznávání slov u českých dětí: vývojová mezidialektová perspektiva”, Standardní grant GAČR, hlavní řešitelka
 • 2021–2023 “Diagnostický nástroj pro posouzení vývoje komunikace u českých dětí od 8 do 30 měsíců” TAČR Éta, členka řešitelského týmu
 • 2018–2022: “Osvojování si kontrastní kvantity: input a percepční zpracování samohláskové délky v prvních měsících života”, Primus, UK, hlavní řešitelka
 • 2018–2020: “Vliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazyka”, Standardní grant GAČR, hlavní řešitelka
 • 2016–2018: “Piecing auditory cues together: How we learn to integrate cues in speech perception” postdoktorský grant Rubicon od Nizozemské grantové agentury (NWO), hlavní řešitelka

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Cognitive science society
 • International congress of infant studies

Účast na zahraničních konferencích

 • 44th Boston University Conference on Language Development, 2019
 • Workshop on Infant Language Development (WILD), Potsdam, 2019
 • Crossing the Borders: The Interplay of Language, Cognition and the Brain in Early Human Development, Potsdam, 2018
 • International Conference for Cognitive Neuroscience 2017, Amsterdam
 • Salzburg Mind and Brain Annual Meeting, 2017
 • Statistical Learning Bilbao, 2017
 • Meeting of the Society for the Neurobiology of Language 2016, London; 2014, Amsterdam
 • Signals from the Brain – 7th Mismatch Negativity Conference 2015, Leipzig
 • International Congress of Phonetic Sciences 2015, Glasgow; 2011, Hong Kong
 • Old World Conference in Phonology 2014, Leiden; 2010, Nice
 • Laboratory Phonology 2013, Stuttgart
 • Phonology 2013, Amherst
 • Interspeech 2009, Brighton; 2010, Chiba
 • CUNY conference on the Feature in Phonetics and Phonology 2013, New York
 • New Sounds 2013, Montreal
 • Meeting of the Acoustical Society of America 2011, San Diego; 2008, Paris
 • Manchester Phonology Meeting, 2011
 • Computational Modelling of Sound Pattern Acquisition, 2010, Edmonton
Publikační činnost / Bibliography
Monografie

Časopisecké články

 • Chládková, K., Urbanec, J., Skálová, S., & Kremláček, J. (2021). Newborns’ neural processing of native vowels reveals directional asymmetries. Developmental Cognitive Neuroscience, 52.
 • Nudga, N., Urbanec, J., Oceláková, Z., Kremláček, J., & Chládková, K. (2021). Neural processing of spectral and durational changes in speech and non-speech stimuli: an MMN study with Czech adults. Frontiers in Human Neuroscience.
 • Chládková, K., Podlipský, V. J., Nudga, N., & Šimáčková, Š. (2021). The McGurk effect in the time of pandemic: age-dependent adaptation to an environmental loss of visual speech cues. Psychonomic Bulletin & Review, 28, 992–1002. https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-020-01852-2
 • Paillereau, N., Podlipský, V. J., Šimáčková, Š., Smolík, F., Oceláková, Z., & Chládková, K. (2021). Perceptual sensitivity to vowel quality and vowel length in the first year of life. JASA Express Letters, 1(2).
 • Paillereau, N., Podlipský, V.J., Smolík, F., Šimáčková, Š., & Chládková, K. (2021). The Development of infants’ sensitivity to ;tive and non-native rhythm. Infancy, 26, 423–444. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/infa.12395
 • Chládková, K., & Šimáčková, Š. (2021). Distributional learning of speech sounds: An exploratory study into the effects of prior language experience. Language Learning, 71(1), 1–31. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/lang.12432
 • Podlipský, V.J., Šimáčková, Š., & Chládková, K. (2020). Phonetic drift reveals interconnected phonological representations in simultaneous bilinguals: a case study of English and Czech stop consonants. International Journal of Bilingualism, 25(3), 789–799. http://hdl.handle.net/11104/0314379
 • Chládková, K., & Paillereau, N. (2020). The what and when of universal perception: a review of early speech sound acquisition. Language Learning, 70(4), 1136–1182. http://hdl.handle.net/11104/0312301
 • Chládková, K. (2019). Jazyk nemluvňat – výzkum osvojování hlásek mateřského jazyka. Studies in Applied Linguistics, 10 (1), 112–117. http://hdl.handle.net/11104/0300907
 • Paillereau, N., & Chládková, K. (2019). Spectral and temporal characteristics of Czech vowels in spontaneous speech. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, (2), 77–95.
 • Podlipský, V.J., Chládková, K., & Šimáčková, Š. (2019). Spectrum as a perceptual cue to vowel length in Czech, a quantity language. Journal of the Acoustical Society of America 146.
 • Tuninetti, A., Chládková, K., Peter, V., Schiller, N.O., & Escudero, P. (2017). When speaker identity is unavoidable: Neural processing of speaker identity cues in natural speech. Brain and Language, 174, 42–49. https://doi.org/10.1016/j.bandl.2017.07.001 
 • Mulak, K., Bonn, C.D., Chládková, K., Aslin, R.N., & Escudero, P. (2017). Indexical and linguistic processing by 12-month olds: Discrimination of speaker, accent and vowel differences. PLoS One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176762 
 • Chládková, K., Podlipský, V.J., & Chionidou, A. (2017). Perceptual adaptation of vowels generalizes across the phonology and doesn’t require local context. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 43, 414–427. http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/xhp0000333
 • Kriengwatana, B., Terry, J., Chládková, K., & Escudero, P. (2016). Speaker and accent variation are handled differently: Evidence in native and non-native listeners. PLoS One, 11(6). http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0156870
 • Chládková, K., Hamann, S., Williams, D., & Hellmuth, S. (2016). F2 slope as a perceptual cue for the front-back contrast in Standard Southern British English. Language and Speech, 1–22. https://doi.org/10.1177/0023830916650991
 • Chládková, K., Escudero, P., & Lipski, S. (2015). When “AA” is long but “A” is not short: speakers who distinguish short and long vowels in production do not necessarily encode a short-long contrast in their phonological lexicon. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00438
 • Chládková, K., Escudero, P., & Lipski, S. (2013). Pre-attentive sensitivity to vowel duration reveals native phonology and predicts learning of second-language sounds. Brain and Language, 126, 243–252. http://dx.doi.org/10.1016/j.bandl.2013.05.020
 • Boersma, P., & Chládková, K. (2013). Detecting categorical perception in continuous discrimination data. Speech Communication, 55, 33–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.specom.2012.05.003
 • Šimáčková, Š., Podlipský, V.J., & Chládková, K. (2012). Czech spoken in Bohemia and Moravia. Journal of the International Phonetic Association, 42, 225–232. https://doi.org/10.1017/S0025100312000102
 • Chládková, K., & Escudero, P. (2012). Comparing vowel perception and production in Spanish and Portuguese: European versus Latin American dialects. Journal of the Acoustical Society of America, 131. http://dx.doi.org/10.1121/1.3674991
 • Chládková, K., & Podlipský, V.J. (2011). Native dialect matters: Perceptual assimilation of Dutch vowels by Czech listeners. Journal of the Acoustical Society of America, 130. http://dx.doi.org/10.1121/1.3629135
 • Chládková, K., Escudero, P., & Boersma, P. (2011). Context-specific acoustic differences between Peruvian and Iberian Spanish vowels. Journal of the Acoustical Society of America, 130, 416–428. http://dx.doi.org/10.1121/1.3592242

Články ve sbornících

 • Chládková, K., Nudga, N., & Boersma, P. (2020). A model of prenatal acquisition of vowels. In Proceedings of the 42nd annual virtual meeting of the Cognitive Science Society (s. 599–604).
 • Chládková, K., Černá, M., Paillereau, N., Skarnitzl, R., & Oceláková, Z. (2019). Prenatal infant-directed speech: vowels and voice quality. In Proceedings of the 19th ICPhS (s. 1525–1529).
 • Chládková, K., Boersma, P., & Benders, T. (2015). The perceptual basis of the feature vowel height. In Proceedings of ICPhS XVIII 2015. Glasgow.
 • Dadwani, R., Peter, V., Chládková, K., Geambașu, A., & Escudero, P. (2015). Adult listeners’ processing of indexical versus linguistic differences in a pre-attentive discrimination paradigm. In Proceedings of ICPhS XVIII 2015. Glasgow.
 • Podlipský, V.J, Šimáčková, Š., & Chládková, K. (2013). Imitation interacts with one’s second-language phonology but it does not operate cross-linguistically. In Proceedings of Interspeech 2013. Lyon, France.
 • Chládková, K., & Hamann, S. (2011). High vowels in Standard British English: /u/-fronting does not result in merger. In Proceedings of ICPhS XVII 2011 (s. 476–479). Hong Kong.
 • ter Schure, S., Chládková, K., & van Leussen, J.-W. (2011). Comparing identification of artificial and natural vowels. In Proceedings of ICPhS XVII 2011 (s. 1770–1773). Hong Kong.
 • Boersma, P., & Chládková, K. (2011). Asymmetries between speech perception and production reveal phonological structure. In Proceedings of ICPhS XVII 2011 (s. 328–331). Hong Kong.
 • Boersma, P., & Chládková, K. (2010). Detecting categorical perception in continuous discrimination data. In Proceedings of Interspeech 2010. Chiba, Japan.
 • Chládková, K., Boersma, P., & Podlipský, V.J. (2009). On-line formant shifting as a function of F0. In Proceedings of Interspeech 2009. Brighton, UK.

Popularizace a vystupení v médiích

 

2021     

2020    

2019 – 2021

spolupráce na youtube sérii o kognitivním vývoji miminek (kanál Zvěd, AV ČR, 5 epizod, první díl: https://www.youtube.com/watch?v=qB3rfwmuV1Q&t=67s

2019    

Zvané přednášky

 

 • 2019 Born with their mother tongue? Language and speech acquisition in the fetus and the newborn, Kognitivní škola, Malá Skála (annual winter school of cognitive science), Czech Republic
 • 2017 Osvojování si hlásek a porozumění řeči: za vším hledej distribuce [Speech sound acquisition and speech comprehension: driven by distributional learning], Center for the study of mankind and society, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic
 • 2013 Tracing phonological vowel length across languages through pre-attentive auditory responses to vowel duration differences: an ERP study, Language and Cognition Group, Leiden University, The Netherlands
 • 2011 Investigating the perceptual basis of phonological features, Phonology Seminar, University of California Los Angeles, USA
 • 2011 Perception of speech sound structure, Philosophical Faculty, Palacký University, Czech Republic
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Empirické metody v lingvistice (povinný magisterský seminář)
 • Osvojování zvukové stránky mateřského a cizího jazyka (povinně volitelný seminář)
Vedení závěrečných prací / Thesis Supervision
Diplomové práce
2023 Ungrová, Veronika Řeč otců orientovaná na dítě v českojazyčném prostředí
2022 Lucie Jarůšková Vliv přízvuku a bilingvismu na jazykově sociální preference u dětí
2022 Petra Slížková Implementace fonetických poznatků do výuky cizích jazyků na ZŠ
2021 Martina Dvořáková (Masarykova univerzita) Phonological representations in the brain and their effect on early language processing: an ERP study
2020 Zuzana Oceláková Spoken communication in context: Integrating language as a discriminative code into enactive cognition
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Kateřina Chládková