Kateřina Chládková

Kateřina Chládková, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 26

E-mail: katerina.chladkova@ff.cuni.cz

Web (badatelský tým SPEAKIN Lab):
Speech Perception, Acquisition, and Kinetics Lab

Telefon: +420 221 619 217

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2009–2014: Universiteit van Amsterdam (titul Ph.D.)
 • 2008–2009: Universiteit van Amsterdam, obor General Linguistics (titul M.A.)
 • 2003–2008: Univerzita Palackého v Olomouci, obor Anglická a nizozemská filologie (titul Bc.)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2020: odborná asistentka ÚČJTK FF UK
 • od 2018: vědecká pracovnice PsÚ AV ČR, v.v.i.
 • 2018–2020: vědecká pracovnice FÚ FF UK
 • od 2017: hostující badatelka, Max-Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Lipsko
 • 2016–2018: post-doc, Faculty of Life Sciences, Universität Leipzig
 • od 2014: hostující badatelka, Amsterdam Center for Language and Communication, Uni. v. Amsterdam
 • 2013–2014: post-doc, ACLC, Universiteit van Amsterdam
 • 2008–2009: pomocná vědecká síla, Utrecht Institute of Linguistics, Universiteit Utrecht
 • 2008–2009: pomocná vědecká síla, FF UP v Olomouci

Granty

 • 2018–2022: “Osvojování si kontrastní kvantity: input a percepční zpracování samohláskové délky v prvních měsících života”, Primus, UK, hlavní řešitelka
 • 2018–2020: “Vliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazyka”, Standardní grant GAČR, hlavní řešitelka
 • 2016–2018: “Piecing auditory cues together: How we learn to integrate cues in speech perception” postdoktorský grant Rubicon od Nizozemské grantové agentury (NWO), hlavní řešitelka

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Cognitive science society
 • International congress of infant studies

Účast na zahraničních konferencích

 • 44th Boston University Conference on Language Development, 2019
 • Workshop on Infant Language Development (WILD), Potsdam, 2019
 • Crossing the Borders: The Interplay of Language, Cognition and the Brain in Early Human Development, Potsdam, 2018
 • International Conference for Cognitive Neuroscience 2017, Amsterdam
 • Salzburg Mind and Brain Annual Meeting, 2017
 • Statistical Learning Bilbao, 2017
 • Meeting of the Society for the Neurobiology of Language 2016, London; 2014, Amsterdam
 • Signals from the Brain – 7th Mismatch Negativity Conference 2015, Leipzig
 • International Congress of Phonetic Sciences 2015, Glasgow; 2011, Hong Kong
 • Old World Conference in Phonology 2014, Leiden; 2010, Nice
 • Laboratory Phonology 2013, Stuttgart
 • Phonology 2013, Amherst
 • Interspeech 2009, Brighton; 2010, Chiba
 • CUNY conference on the Feature in Phonetics and Phonology 2013, New York
 • New Sounds 2013, Montreal
 • Meeting of the Acoustical Society of America 2011, San Diego; 2008, Paris
 • Manchester Phonology Meeting, 2011
 • Computational Modelling of Sound Pattern Acquisition, 2010, Edmonton

Publikační činnost

Časopisecké články

 • Chládková, K., & Šimáčková, Š. (2021). Distributional learning of speech sounds: An exploratory study into the effects of prior language experience. Language Learning, 71 (1), 1-31. doi: 10.1111/lang.12432
 • Podlipský, V.J., Šimáčková, Š., & Chládková, K. (2020). Phonetic drift reveals interconnected phonological representations in simultaneous bilinguals: a case study of English and Czech stop consonants. International Journal of Bilingualism. doi: 10.1177/1367006920932211
 • Chládková, K. & Paillereau, N. (2020). The what and when of universal perception: a review of early speech sound acquisition. Language Learning, 70 (4). doi: 10.1111/(ISSN)1467-9922
 • Chládková, K. (2019). Jazyk nemluvňat – výzkum osvojování hlásek mateřského jazyka. Studies in Applied Linguistics 10 (1), 112–117.
 • Paillereau, N. & Chládková, K. (2019). Spectral and temporal characteristics of Czech vowels in spontaneous speech. Acta Universitatis Carolinae: Philologica 2/2019, Phonetica Pragensia.
 • Podlipský, V.J., Chládková, K., & Šimáčková, Š. (2019). Spectrum as a perceptual cue to vowel length in Czech, a quantity language. Journal of the Acoustical Society of America 146, EL352.
 • Tuninetti, A., Chládková, K., Peter, V., Schiller, N.O., & Escudero, P. (2017). When speaker identity is unavoidable: Neural processing of speaker identity cues in natural speech. Brain and Language, 174: 42-49. doi: https://doi.org/10.1016/j.bandl.2017.07.001
 • Mulak, K., Bonn, C.D., Chládková, K., Aslin, R.N., & Escudero, P. (2017). Indexical and linguistic processing by 12-month olds: Discrimination of speaker, accent and vowel differences. PLoS One. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176762
 • Chládková, K., Podlipský, V.J., & Chionidou, A. (2017). Perceptual adaptation of vowels generalizes across the phonology and doesn’t require local context. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 43, 414–427. doi: http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/xhp0000333
 • Kriengwatana, B., Terry, J., Chládková, K., & Escudero, P. (2016). Speaker and accent variation are handled differently: Evidence in native and non-native listeners. PLoS One. 11(6): e0156870. doi: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0156870
 • Chládková, K., Hamann, S., Williams, D., & Hellmuth, S. (2016). F2 slope as a perceptual cue for the front-back contrast in Standard Southern British English. Language and Speech, 1–22. doi: https://doi.org/10.1177/0023830916650991
 • Chládková, K., Escudero, P., & Lipski, S. (2015). When “AA” is long but “A” is not short: speakers who distinguish short and long vowels in production do not necessarily encode a short-long contrast in their phonological lexicon. Frontiers in Psychology, 6:438. doi: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00438
 • Chládková, K., Escudero, P., & Lipski, S. (2013). Pre-attentive sensitivity to vowel duration reveals native phonology and predicts learning of second-language sounds. Brain and Language, 126: 243-252. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.bandl.2013.05.020
 • Boersma, P., & Chládková, K. (2013). Detecting categorical perception in continuous discrimination data. Speech Communication, 55: 33-39. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.specom.2012.05.003
 • Šimáčková, Š., Podlipský, V.J., & Chládková, K. (2012). Czech spoken in Bohemia and Moravia. Journal of the International Phonetic Association, 42: 225-232. doi: https://doi.org/10.1017/S0025100312000102
 • Chládková, K., & Escudero, P. (2012). Comparing vowel perception and production in Spanish and Portuguese: European versus Latin American dialects. Journal of the Acoustical Society of America, 131: EL119-EL125. http://dx.doi.org/10.1121/1.3674991
 • Chládková, K., & Podlipský, V.J. (2011). Native dialect matters: Perceptual assimilation of Dutch vowels by Czech listeners. Journal of the Acoustical Society of America, 130: EL186-EL192. doi: http://dx.doi.org/10.1121/1.3629135
 • Chládková, K., Escudero, P., & Boersma, P. (2011). Context-specific acoustic differences between Peruvian and Iberian Spanish vowels. Journal of the Acoustical Society of America, 130: 416-428. doi: http://dx.doi.org/10.1121/1.3592242
 • Escudero, P., & Chládková, K. (2010). Spanish listeners‘ perception of American and Southern British English vowels: Different initial stages for L2 development. Journal of the Acoustical Society of America, 128: EL254-EL260. http://dx.doi.org/10.1121/1.3488794

Články ve sbornících

 • Chládková, K., Nudga, N. & Boersma, P. (2020). A model of prenatal acquisition of vowels. Proceedings of the 42nd annual virtual meeting of the Cognitive Science Society, pp. 599-604.
 • Chládková, K., Černá, M., Paillereau, N., Skarnitzl, R. & Oceláková, Z. (2019). Prenatal infant-directed speech: vowels and voice quality. In: Proceedings of the 19th ICPhS, 1525–1529.
 • Chládková, K., Boersma, P. Benders, T. (2015). The perceptual basis of the feature vowel height. Proceedings of ICPhS XVIII 2015, Glasgow, article 711.
 • Dadwani, R., Peter, V., Chládková, K., Geambașu, A., Escudero, P. (2015). Adult listeners’ processing of indexical versus linguistic differences in a pre-attentive discrimination paradigm. Proceedings of ICPhS XVIII 2015, Glasgow, article 829.
 • Podlipský, V.J, Šimáčková, Š., & Chládková, K. (2013). Imitation interacts with one’s second-language phonology but it does not operate cross-linguistically. Proceedings of Interspeech 2013, Lyon, France.
 • Chládková, K., & Hamann, S. (2011). High vowels in Standard British English: /u/-fronting does not result in merger. Proceedings of ICPhS XVII 2011, Hong Kong, pp 476-479.
 • ter Schure, S., Chládková, K., & van Leussen, J.-W. (2011). Comparing identification of artificial and natural vowels. Proceedings of ICPhS XVII 2011, Hong Kong, pp 1770-1773.
 • Boersma, P., & Chládková, K. (2011). Asymmetries between speech perception and production reveal phonological structure. Proceedings of ICPhS XVII 2011, Hong Kong, pp 328-331.
 • Boersma, P., & Chládková, K. (2010). Detecting categorical perception in continuous discrimination data. Proceedings of Interspeech 2010. Chiba, Japan.
 • Chládková, K., Boersma, P., & Podlipský, V.J. (2009). On-line formant shifting as a function of F0. Proceedings of Interspeech 2009. Brighton, UK.

Předměty vyučované v posledních letech

 

 • Empirické metody v lingvistice (povinný magisterský seminář)
 • Osvojování zvukové stránky mateřského a cizího jazyka (povinně volitelný seminář)

Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2011)

 

Diplomové práce
2020 Zuzana Oceláková Spoken communication in context: Integrating language as a discriminative code into enactive cognition
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Kateřina Chládková