Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské

Hlavní řešitel: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2020
Číslo grantu: GA18-07309S

Projekt zkoumá biblistický, bohemistický a teologický přínos Nového zákona 1601 v kontextu bratrských biblických překladů a historický kontext tohoto tisku. Výstupem bude kritická edice, která zohlední české texty (předchozí bratrskou tradici od 60. let 16. století a jedno vydání Bible Melantrichovy), řecké a latinské texty T. Bezy (od Barbiriany do 5. vydání), Erasma a jejich anotace a Polyglotu antverpskou. Dalšími výstupy bude kolektivní monografie zkoumající bohemistické, biblistické (vztah k řečtině a latině), historické a teologické aspekty Nového zákona 1601 a časopisecké studie včetně edice rukopisného kázání Z. Aristona.

The project will examine the contribution of the New Testament of 1601 to the Czech tradition with respect to textual criticism of the Bible, Czech language and theology in the context of Brethren biblical translations and also the historical context of this print. The outcomes of the project will be a critical edition following Czech texts (the Brethren production since the 1560s and a Melantrich Bible), Latin and Greek texts of T. de Beze (from the Barbirio edition to the 5th ed.) and Erasmus and their annotations and the Antwerp Polyglot. Further outcomes will be a collective monograph with chapters devoted to the Czech language, textual criticism (relation to Greek and Latin), historical and theological aspects of the NT 1601 and studies in journals including an edition of a manuscript sermon of Z. Ariston.

Kolektiv pracovníků:
dr. Ondřej BLÁHA
dr. Pavel ČERNUŠKA
dr. Robert DITTMANN
mgr. Šimon DITTRICH
dr. Jan DUS
dr. Petr GALLUS
dr. Jiří JUST
mgr. Lucie KOPECKÁ
a další

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > GA ČR > Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské