Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským

Řešitelka: Mgr. Katsiaryna Ramasheuskaya
Realizace: 2011- 2013
Vedoucí: prof. PhDr. Hana Gladkova CSc.

Téma

Hlavními záměry projektu Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským (dále jen projekt) jsou (1) vytvoření databanky jazykových chyb mluvčích s prvním jazykem slovanským; (2) ověření možnosti jejího praktického využití při tvorbě didaktických pomůcek a při zkoumání procesů osvojování češtiny jako druhého/cizího jazyka, dále pak pro výzkum interference; (3) popis gramatické struktury flektivních jazyků a systematizace odborné literatury věnované danému tématu.

Cíle projektu

Navrhovaný projekt Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským (dále jen projekt) sleduje následující cíle:

1) shromáždit jazykový materiál studentů češtiny s prvním jazykem slovanským (ruským, polským, ukrajinským), především v psaném resp. mluveném projevu; rozsah a struktura materiálu bude záležet na finančních podmínkách grantu, výběr respondentů bude vycházet z pedagogické praxe a dalších možností řešitelů grantu; u ruskojazyčných a polskojazyčných respondentů bude shromažďován jako referenční i materiál ruský a polský;

2) konfrontovat strukturu zkoumaných slovanských jazyků a vytipovat oblasti interference; definovat jazykovou chybu a její typologii a vypracovat metodiku hodnocení jazykového materiálu (též z reflexe v učebnicích češtiny pro Slovany );

3) roztřídit a systematizovat jazykový materiál a vytvořit elektronickou databázi chyb;

4) ověřit možnosti jejího praktického využití za prvé, při tvorbě didaktických pomůcek určených studentům češtiny s prvním jazykem slovanským, za druhé pro výzkum interference mezi češtinou a dalšími zkoumanými jazyky;

Plánované výstupy projektu

1) Vytvoření elektronické databáze chyb studentů češtiny s prvním jazykem slovanským;

2) Odborný seminář na UKFF;

3) Odborné publikace v odborných, zejména recenzovaných časopisech (Slavia, Český jazyk a literatura, Naše řeč, v zahraničí Bohemistyka);

4) Prezentace průběžných a konečných výsledků na konferencích.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským